לוח סדר השיעורים 

שעור ראשון

8:00-8:50

שעור שני

8:50-9:35

ארוחת בוקר

9:35-9:45

הפסקה גדולה

9:45-10:15

שעור שלישי

10:15-11:00

שעור רביעי

11:00-11:45

הפסקה קטנה

11:45-12:00

שעור חמישי

12:00-12:45

שעור שישי

 

12:45-13:30

שעור שביעי 13:30-14:15
כניסה למערכת