לוח סדר השיעורים 

שיעור ראשון

8:00-8:50

שיעור שני

8:50-9:35

ארוחת בוקר

9:35-9:45

הפסקה גדולה

9:45-10:15

שיעור שלישי

10:15-11:00

שיעור רביעי

11:00-11:45

הפסקה קטנה

11:45-12:00

שיעור חמישי

12:00-12:45

שיעור שישי

 

12:45-13:30

שיעור שביעי

שיעור שמיני
13:30-14:15

14:15-15:00
כניסה למערכת