גן דרור – יוסיפוב מיטל

גן שחף – בוזנח זיו

א'1 – טורג'מן יפה

ב'1 – הברמן נעמי

ב'2 – סויסה נוי

ג'1 – שבתאי דור

ג'2 – חנ"מ צעירים – חן שוורץ /

       עובדיה טליה חן סייעת נטע כספי/ 

       אגוזין עדי

ג'3 – בן-עמוס מירב

ד'1 – אריס שני

ד'2 – מור קארין+ סייעת לילדה ורד זרקא

ה'1 – חסין אורית 

ה'2 – חנ"מ בוגרים – בוסיאן דנית

       + סייעת סגל מיכל

ו'1 –עמרם גליה

 

כניסה למערכת