מנהלת ביה"ס – גבע רונית

מנהלת חט"צ – הברמן נעמי

יועצת – דורינה רגב

מזכירה – רוזליס בוגץ אורלי

אב בית – אשכנזי אורן

רכזת ביטחון, בטיחות, תקשוב ומערכת– בן-עמוס מירב

רכזת מתמטיקה – לפיד אפרת

רכזת זהירות בדרכים – קארין מור

רכזת אנגלית – מסרי רג'אא 

רכזת חברתית –  שבתאי דור

רכזת שפה,  שילוב – ציפי דורי

רכז טיולים – טושינסקי אלעד

רכזת השתלבות, חדר שלווה – בן-יוסף פנינה

כניסה למערכת