מנהלת ביה"ס – גבע רונית

מנהלת חט"צ – הברמן נעמי

יועצת – דורינה רגב

מזכירה – 

אב בית – 

רכזת פדגוגית, ביטחון, בטיחות, ומערכת– בן-עמוס מירב

רכזת מתמטיקה – לפיד אפרת

רכזת שפה וזהירות בדרכים – מור קארין

רכזת אנגלית וחברתי ורכזת אנגלית – מסרי רג'אא 

רכזת השתלבות ואחראית מרכז למידה ושלווה –  שבתאי דור

רכזת תקשוב – שוורץ חן

רכז טיולים –  טושינסקי אלעד

רכז מעבדה – אליקים אורי

אחראית ספריה –  דקל תמר

 

 

כניסה למערכת